Αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση που θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να επενδύσουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του.

1) Απασχολούν λιγότερους από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

2) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβένει τα 50 εκατ. Ευρώ

3) Δεν είναι προβληματική επιχείρηση και να μήν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

4) Λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

5) Καλύπτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος.

6) Να μην είναι προβληματική επιχείρηση και να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

7) Δεν έχει ξεπεράσει τις 200,000 ευρώ συμμετοχής σε άλλα προγράμματα ήσσονος σημασίας την τελευταία τριετία.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από
5.000,00 έως 100.000,00. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε ποσοστό
50% και 60% για μερικές Μειονεκτικές Περιοχές.

000000

Επένδυση

00000

Χορηγία

– Εξοπλισμός

– Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά.

– Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής.

– Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστηματα Πληροφορικής

1. Εξοπλισμός

Περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται.

2. Λογισμικό

Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει
αγορά άδειας χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης
μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud).

3. Προσαρμοσμένο Λογισμικό

-Λογισμικά/Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP, HRMS, CRM, BI, ECM, DMS,
BPM, RPA, υπηρεσίες ασφάλειας, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software
Development. Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing –
Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση
Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος),
Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.
Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με
ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

4. Άλλες δαπάνες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες
Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing),
Παρουσία στα Social media, δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της
εταιρείας, δημιουργία περιεχομένουκ.ά.
Δαπάνες Συμβούλων για ετοιμασία, υποβολή και την συνολική διαχείριση της
αίτησης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Είμαστε εδώ για να αναλύσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας και να βρούμε τις καλύτερες λύσεις που θα σας βοηθήσουν να την αναβαθμίσετε.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαθέτουμε έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα επιχορήγησης, ήσσονος σημασίας και ευρωπαϊκά.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαθέτου με ένα ευρύφάσμα έτοιμων λύσεων υπολογιστικού νέφους (Cloud), αλλά είμαστε και σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσου με το δικό σας λογισμικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της δική σας επιχείρησης .

ΑΣ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Ας μάθουμε πώς να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε κάτι ουσιαστικό και πολύτιμο